Συνεργάτες

Our Partners

Συνεργάτες

Βασιζόμαστε στους συνεργάτες μας, οι οποίοι στέκονται πάντα δίπλα μας. Είναι εξέχοντα μέλη της τοπικής κοινότητας της Αθήνας, κοινωφελή ιδρύματα και ανεξάρτητοι υποστηρικτές της αποστολής μας, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας αλλά και στην ανάπτυξη προγραμμάτων.

Velux Foundations is a philanthropic foundation, based in Denmark that supports the Horizon Center.
EU's Asylum, Migration, and Integration Fund (AMIF) for the period 2014-20 is supporting Faros' Shelter.
MIT D-Lab develops solutions to global poverty challenges. It's Faros' partner at Horizon Center's educational programs.
The King Baudouin Foundation is an independent and pluralistic foundation that supports Faros' Horizon and Drop-in Center.
SNF, one of the world's leading international philanthropic organizations, supported our Drop-in Center.
Latsis Foundation is a non-profit foundation that supported our shelter.
The European Programme for Integration and Migration is an initiative of 25 private foundations that supports Faros' Horizon and Drop-in Center.
U.S. Embassy in Athens supports Faros' programs.
International Aid Services is a Denmark based relief and development organization that supports Faros' programs
The Exarcheia Church supports Faros' programs since its establishment in 2014
The World Communion of Reformed Churches represents 100 million Christians worldwide. It supports Faros' Drop-in Center.
Bykirken supports Faros' programs.
Mariagerfjord Frikirke supports Faros' programs
Roskilde Baptistkirke supports Faros' programs

Past Donors

United Nations' Refugee Agency, UNHCR, supports Faros' Horizon Center and its educational programs.
The United Nations Children's Fund, a United Nations agency, supported Faros' Family Center.
Save The Children, an international NGO, supported our protection program at Elliniko Camp.
The International Rescue Committee, an international NGO, supported our Street Work program
Tearfund, an international Christian relief and development agency based in the UK, supported our Street Work program