Επικοινωνία

Μπορείτε να μας στείλετε email στο faros@faros.org ή να μας πάρετε τηλέφωνο στο (+30) 210 8251611 ή αλλιώς μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας που βρίσκονται στην οδό Μαυρομματαίων 9, Αθήνα 10682.