Επικοινωνία

Μπορείτε να μας στείλετε email στο faros@faros.org.gr ή να μας πάρετε τηλέφωνο στο (+30) 210 8251611 ή αλλιώς μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας που βρίσκονται στη Μαυρομματαίων 5, Αθήνα 10682.